HOSINSUL  – SELVFORSVAR

 

 

 

Selvforsvar i Taekwondo hedder Hosinsul .

I Hillerød Taekwondo Klub er det vigtigt for os, at alle i klubben opnår muligheder for at træne Hosinsul . Vi underviser i traditionel Hosinsul, men har lagt det i en praktisk ramme, så det bliver let at lære og anvende - hvis det bliver nødvendigt.

 

Vi kalder der ”Praktisk Hosinsul ”.

 

Undervisning i praktisk Hosinsul er efter, undervisning i grundteknik, den højst prioriterede træning i klubben.

Formålet med undervisningen i klubben er, at alle medlemmer fra 10 kup og opefter, skal have indlært, færdigheder og holdning til, at kunne forsvare sig selv, og eller andre, i tilfælde af overgreb/truende overgreb. Færdighederne udvikles med stigende sværhedsgrad og intensitet, i takt med udøveren stiger i bæltegraderne.

Alle udøvere i klubben, skal have gennemført  undervisning i nødværgeloven. Der gennemføres undervisning minimum 1 gang årligt, eller efter behov.

Praktisk Hosinsul i Hillerød Taekwondo Klub følger  straffelovens § 13, dvs. forsvaret skal tilpasses angrebets farlighed.

Derfor skal undervisningen gøre udøveren i stand til, at:

- Kunne vurdere angrebets farlighed mod egen person, eller som hjælp til anden person

- Indsætte et forsvar, der er afpasset angrebet.

Hosinsul undervisningen er både integreret i den almindelige  undervisning,  som målrettet undervisning på udvalgte søndage, og årligt gennemføres der tillige et antal miniseminarer hvor Hosinsul er hovedemnet.