I Hillerød Taekwondo Klub tager vi hensyn til børns vilkår, når de træner Taekwondo.

Særligt for klubbens yngste udøvere i alderen ca. 6 til ca. 11 år, er der særlige hensyn der skal imødekommes.

Hillerød Taekwondo Klubs børnepolitik er som følger:

1. Klubbens bestyrelse skal sikre et trygt klubmiljø for alle, specielt medlemmer på børneholdene.

2. Klubben skal anerkende børns behov og tage hensyn til børnenes udviklingsniveau både fysisk/motorisk og psykisk/adfærdsmæssigt. Træning, aktiviteter og konkurrencer skal tilpasses til børnene, så der skabes gode rammer for udviklingen af det enkelte barn. Dette betyder også, at der på børnehold ikke gives ”belønninger” i form af fysiske øvelser mm, når der begås fejl.

3. Børneholdene og hold hvor familiemedlemmer til børn der træner på børnehold, har førsteret på de tidlige træningstider.

4. I følge gældende lovgivning, skal alle trænerne over 18 år i Hillerød Taekwondo Klub udfylde en børneattest. Hvert år gøres der status over manglende/behov for fornyelse af børneattester, som derefter indhentes af bestyrelsen.

5. Børn i alderen ca. 6 år til ca. 9-10 år skal have deres eget pensum/bæltesystem. Dette benævnes mon-pensum og udarbejdes/ajourføres af klubbens børnetræner. Man kan ikke dumpe til en mon graduering. Skift fra mon-bælte til fuldfarvet bælte kan tidligst ske når barnet er fyldt 9 år.

5.1. Klubben tilstræber, såfremt lokaletildeling og klubbens ressourcer gør det muligt, at der er selvstændige hold for de ca. 6, til ca. 9-10 årige, samt for de ca. 10-11 årige til ca. 13 år. Herved tilsikrer klubben bedst mulig opfyldelse af pkt. 2.

6. Klubbens børnetrænere og træneren på begynderholdet træffer i samarbejde beslutning om, hvornår et barn er klar til at overgå fra mon-pensum/bælte til almindeligt pensum/fuld farvet bælte. På samme vis træffes der i samarbejde beslutning om skifte fra børnehold til hold med større børn/voksne.

7. Klubben tilstræber, at alle børnemedlemmer uanset køn, baggrund, økonomisk formåen kan deltage i klubaktiviteter.

8. Klubben afvikler, i det omfang der er ressourcer til det, udover den daglige træning, en række klubarrangementer, som er rettet mod børnemedlemmer - så som fastelavn, juleafslutning og klub fællestræning.

9. Børn har ret til kvalificerede voksne, som trænere, ledere og instruktører. Derfor skal alle instruktører af børnehold have gennemført minimum et kursus fra DIF/DGI/DTaF, som omhandler børn, børns træning og udvikling indenfor det første år, og supplerende/opfølgende uddannelse efterfølgende.

10. Desuden tilstræbes det fra klubbens side, at hvert hold til en børnetræning består af: 1 voksen træner-/instruktøransvarlig og 1-2 hjælpetrænere. Træningen af børn må aldrig overlades alene til børn/unge. Der er altid en voksentræner der har ansvaret for træningens planlægning og gennemførelse.

11. Når børn og voksne træner sammen, vil træningen tilrettelægge sig efter børnenes træningsmæssige behov. Dvs der er stor fokus på bevægelses og koordinationstræning, der gives flere pauser, Taekwondo ”leges” ind i træning, og fylder mindre end på holdene med ældre udøvere.

12. Klubben skal have udstyr til børnetræning, herunder fx kampudstyr, sikkerhedsudstyr samt rekvisitter til rådighed i form af div. legeredskaber, pads (sparkepuder) mv.

13. Hvis et barn ønsker at stoppe med at træne, skal bestyrelsesmedlemmet der varetager medlemsadministration kontakte barnets forældre – ikke for at presse nogen til at fortsætte med taekwondo, hvis de ikke har lyst, men derimod for at høre om der har været forhold i klubben, som har udløst denne beslutning, som barnet ikke har trivedes med. Herved opnår klubben muligheden for at finde ud af hvorfor nogle ønsker at stoppe samt kunne forbygge evt. problemstillinger i klubben, som er årsagen til frafaldet.

Ønsker du at læse mere om børn og Taekwondo kan du finde yderligere materiale her:

MON bælte og børns indlæringsevne

Børnebælte systemet