Formålserklæring

For at præcisere § 2 i vedtægterne, er der blevet udarbejdet en formålserklæring, der beskriver, hvilke områder vi vil koncentrere os om:

Hillerød Taekwondo Klubs (HTK) formål er at udbrede kendskabet til Taekwondo, og at HTK’s medlemmer kender til så mange facetter af Taekwondo som muligt, så de fremstår som helstøbte kampkunstnere. Derfor vil HTK prioritere de forskellige områder i Taekwondo i følgende:

  • Grundteknik er de teknikker, der er beskrevet i Dansk Taekwondo Forbunds (DTaF) pensum, samt de tillæg der er i HTK’s pensum, og øvrige teknikker indenfor Taekwondo som kampkunst. Beherskelse af teknikkerne skal, under hensyntagen til udøverens kompetencer, ses som en forudsætning, for at kunne deltage i selvforsvars- og kamptræning.
     
  • Selvforsvar består i at analysere de enkelte teknikker fra pensummet og indsætte dem i en selvforsvarsmæssig sammenhæng. Udover at give medlemmerne mere selvtillid skal dette område sikre, at medlemmerne kan bruge Taekwondo i en faretruende situation.
     
  • Kamp skal give det enkelte medlem mulighed for at deltage i stævner, så vedkommende kan prøve at stå overfor en ligeværdig modstander under kontrollerede forhold. Erfaringen fra træningen og stævnedeltagelsen skal give medlemmerne en større kampgejst og vindermentalitet, som de både vil kunne overføre til en selvforsvarssituation og deres dagligdag. Desuden vil kendskab til kamp også være en vigtig bestanddel mod næste graduering.

Holdene kan sammensættes på forskellig måde, som udelukkende defineres af instruktører i klubben.