Hvordan bliver jeg medlem i Hillerød Taekwondo

Du bliver medlem her på siden ved at klikke HER eller på "bliv medlem" på hjemmesiden. Udfyld derefter de nødvendige informationer, og oplys betalingskort.

Det koster 125,- om måneden der opkræves kvartalsvis.

Familie rabat

Er I en familie der vil træne sammen, gives der familierabat fra det 3 familiemedlem der tilmeldes. Dvs. 1 og 2 medlem betaler fuld pris, 3 og derefter, betaler halvdelen af den fulde pris 62,5,- pr. måned.

Licens

Hertil betaler du 200,- ved indmeldelse som dækker din forbundslicens til Dansk Taekwondo Forbund.

Forbundslicensen dækker bl.a. En ulykkesforsikring, samt retten til at blive gradueret til nye bæltergrader og deltage i stævner.

Udstyr

Udover kontingent og licens, er det eneste du skal investere i, en Dobok (dragt) som koster mellem 350 - 1500,- alt afhængig af kvalitet.

Når du har trænet lidt, kan det blive en god ide, at investere i en tandbeskytter (obligatorisk til bl.a Kamptræning), en skridtbeskytter og evt. andet beskyttelsesudstyr efter behov.

Hillerød Taekwondo Klub er medlem af DGI, og har derigennem adgang til støttepuljen "Foreningsliv for alle". Støttepuljen yder støtte til kontingent, dragt m.m. til målgrupperne:

Vanskeligt stillede børn og unge: 

Den ene målgruppe er børn og unge op til 18 år, hvis forældre er vanskeligt stillede, og hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for disse børn og unges deltagelse i idræts- eller foreningsaktiviteten.

Det kan være

  • børn, hvis forældre har etnisk minoritetsbaggrund og er økonomisk vanskeligt stillede
  • nytilkomne udlændinge
  • mindreårige uledsagede udlændinge
  • vanskeligt stillede etniske danskere

Voksne flygtninge og asylansøgere:

Mht. flygtninge og asylansøgere, som Danmark modtager, kan lokale foreninger med støtte fra ”Foreningsliv for alle”-puljen tage socialt ansvar og byde voksne flygtninge eller asylansøgere over 18 år velkommen i foreningen.

Målgruppen er flygtninge og asylansøgere over 18 år, hvor idræts- og foreningslivet medvirker til at give et større socialt netværk, sproglære og integration i samfundet og hvor få midler sætter sine begrænsninger.

Såfremt du ønsker at  træne Taekwondo og tilhører en af disse målgrupper, så kontakt klubbens formand.