Hvordan bliver jeg medlem i Hillerød Taekwondo

Klik HER  og udfyld de nødvendige informationer for at blive medlem. Husk at oplyse betalingskort.

Det koster 125 kr. om måneden. Vi opkræver hver 3. måned, dvs. 375 kr. pr. opkrævning.

Familierabat

Er I en familie, der vil træne sammen, kan man søge om familierabat. 
2. familiemedlem får 25 % rabat, og 3. familiemedlem (og 4., 5. etc.) får 50 % rabat.
Når 2. familiemedlem søger optagelse i klubben, skal man skrive til klubbens kasserer på [email protected] og ansøge om familierabat. 

Licens

Hertil betaler du 200 kr. ved indmeldelse, som dækker din forbundslicens til Dansk Taekwondo Forbund.

Forbundslicensen dækker bl.a. en ulykkesforsikring samt retten til at blive gradueret til nye bæltergrader og deltage i stævner.

Udstyr

Hillerød Taekwondo Klub giver alle nye medlemmer en dobok (træningsdragt), når første kontingent er betalt. Kontakt Søren fra bestyrelsen, så hjælper han med at udlevere en dobok.

Når du har trænet lidt, er det en god ide at investere i en tandbeskytter (obligatorisk til bl.a Kamptræning), en skridtbeskytter og evt. andet beskyttelsesudstyr efter behov.

Hillerød Taekwondo Klub er medlem af DGI og har derigennem adgang til støttepuljen "Foreningsliv for alle". Støttepuljen yder støtte til kontingent, dragt m.m. til målgrupperne:

Vanskeligt stillede børn og unge: 

Den ene målgruppe er børn og unge op til 18 år, hvis forældre er vanskeligt stillede, og hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for disse børn og unges deltagelse i idræts- eller foreningsaktiviteten.

Det kan være

  • børn, hvis forældre har etnisk minoritetsbaggrund og er økonomisk vanskeligt stillede
  • nytilkomne udlændinge
  • mindreårige uledsagede udlændinge
  • vanskeligt stillede etniske danskere

Voksne flygtninge og asylansøgere:

Mht. flygtninge og asylansøgere, som Danmark modtager, kan lokale foreninger med støtte fra ”Foreningsliv for alle”-puljen tage socialt ansvar og byde voksne flygtninge eller asylansøgere over 18 år velkommen i foreningen.

Målgruppen er flygtninge og asylansøgere over 18 år, hvor idræts- og foreningslivet medvirker til at give et større socialt netværk, sproglære og integration i samfundet og hvor få midler sætter sine begrænsninger.

Såfremt du ønsker at  træne Taekwondo og tilhører en af disse målgrupper, så kontakt klubbens formand.