Tilskud til medlemsskab og dragt

Hillerød Taekwondo Klub er medlem af DGI, og har derigennem adgang til støttepuljen "Foreningsliv for alle". Støttepuljen yder støtte til kontingent, dragt m.m. til målgrupperne:

Vanskeligt stillede børn og unge: 

Den ene målgruppe er børn og unge op til 18 år, hvis forældre er vanskeligt stillede, og hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for disse børn og unges deltagelse i idræts- eller foreningsaktiviteten.

Det kan være

  • børn, hvis forældre har etnisk minoritetsbaggrund og er økonomisk vanskeligt stillede
  • nytilkomne udlændinge
  • mindreårige uledsagede udlændinge
  • vanskeligt stillede etniske danskere

Voksne flygtninge og asylansøgere:

Med det stigende antal flygtninge og asylansøgere, som Danmark modtager, kan lokale foreninger med støtte fra ”Foreningsliv for alle”-puljen tage socialt ansvar og byde voksne flygtninge eller asylansøgere over 18 år velkommen i foreningen.

Målgruppen er flygtninge og asylansøgere over 18 år, hvor idræts- og foreningslivet medvirker til at give et større socialt netværk, sproglære og integration i samfundet og hvor få midler sætter sine begrænsninger.

Såfremt du ønsker at  træne Taekwondo og tilhører en af disse målgrupper, så kontakt klubbens kasserer