Hye Son Sae Sim klubmærke

Logoet repræsenterer, at klubben har fokus på grundteknik med brug af korrekte teknikker og applikationer inden for de standard teknikker, der findes i Taekwondo. 

Ydermere lægges der vægt på standard Taekwondo med de aktuelle stande, sparke- og håndteknikker.

Med kvinden til højre og manden til venstre vises, at vi er en klub, der rummer begge køn, og vi gør en indsats for at tage hånd om træningen rettet mod begge køn.

De røde prikker
Disse repræsenterer de 4 hovedpunkter i den Taekwondo, vi træner i klubben:

  • Kamp
  • Grundteknik
  • Taegeuk/poomse
  • Selvforsvar

Baggrunden
Er repæsenteret af Um og Yang fra det Koreanske flag og demonstrerer dualismen, dvs. mand/kvinde, sort/hvid, vand/ild og andre tilsvarende emner, hvor dualismen spiller ind.

Navnet
Hye Son Sae Sim [udtales: Haj Sån Sæj Sjim] er et koreansk navn, som er tildelt klubben af Grandmaster Ko Tai Jeong. GM Ko Tai Jeong har tildelt  “Sae Sim” til en lille håndfuld klubber, primært på Sjælland, hvilket betyder, at HTK er en del af en eksklusiv samling klubber, som har prædikatet Rent hjerte.

  • Hye betyder Klogskab.
  • Son betyder Palads.
  • Sae Sim betyder med “Rent hjerte” eller  “Åbent sind”.

Så hvis man ud fra dette skulle omsætte dette til noget forståeligt, ville det være noget i stil med find klogskabens palads med et rent hjerte.