GUL MON

 

STANDE

Ap koobi [ ap-ku-bi ]

Lang stand

 

HÅNDTEKNIKKER

Area hechyo makki [aræ-ha-tjo-makki]

Adskille blokering i lav sektion

Momtong jireugi [mom-tång-tji-ru-gi]

Slag i midtersektion

 

BENTEKNIKKER

Ap chagi [ap-tja-gi]

Front spark

 

 

 

TEORI

Hvornår må jeg bruge Taekwondo?

Man må kun bruge Taekwondo til selvforsvar eller forsvare andre og aldrig mere end nødvendigt.

Man må aldrig slå først!

Hvad betyder Taekwondo?

Foden (tae) og nævens (kwon) vej (do)

Arae

Lav sektion

Jireugi

Slag fra hoften

Chagi

Spark

Momtong

Midtersektion

Ap

Front

Dirro dorra

180 grader vending

Hilse på flaget når jeg går ind i Dojang

 

 

 

 

 

ORANGE MON

 

Joochum seogi [to-tjum-sugi]

Hestestand

Gibon joonbi seogi [ gi-bån-tjum-bi-sugi]

Klarstand ved grundteknik

HÅNDTEKNIKKER

Area makki [aræ-makki]

Blokering i lav sektion

Area jireugi [aræ-tji-ru-gi]

Slag i lav sektion

BENTEKNIKKER

Naeryo chagi [næ-ry-o-tja-gi]

Nedadgående spark

TEORI

Jumeok [dju-mok]

Knyttet hånd

Naeryo [næ-ry-o]

Nedadgående

Charyeo [tjary-ot]

Indtage hilsestand

Kyeongne [kjong-nææ]

Hilse/buk

Joonbi [tjum-bii]

Indtage klarstand med let spredte ben og knyttet knoer mod hinanden ud for bæltet

MOTORIK

Stå på et ben skiftevis højre/venstre i et minut

OPSTILLING OG BEVÆGELSE

 

Kan komme på række i bælteorden og kan komme ind og ud af rækker rigtigt hvis jeg skal op til træneren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRØN MON

 

STANDE

Moa seogi [moa-sugi]

Stand med samlede fødder

Ap seogi [ap-sugi]

Kort stand

HÅNDTEKNIKKER

Eolgul makki [øl-gul-makki]

Blokering i høj sektion

BENTEKNIKKER

Bakat chagi [pak-kat-tja-gi]

Udadgående spark

TEORI

Bakat

Udadgående

Eolgul

Høj sektion

Dobog

Taekwondo dragt

Dojang

Træningssal

Tæl til to på koreansk

Hana (1) dul (2)

MOTORIK

Hoppe på et ben højre/venstre 360 grader rundt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLÅ MON

 

STANDE

Naranhi seogi [na-rani.sugi]

Stand med parallelle fødder

HÅNDTEKNIKKER

Momtong makki [mom-tång makki]

Blokering i midter sektion, samme ben/arm

BENTEKNIKKER

An chagi [an-tja-gi]

Indadgående spark

TEORI

Chokyonim [to-ga-min]

Instruktør under 1 Dan

Kyosanim [kjo-sa-nim]

Instruktør 1 - 3 Dan

Sabeumnim [sar-bu-nim]

Instruktør 4 - 6 Dan

Tæl til tre

Hana (1) dul (2) set (3)

MOTORIK

Hoppe med samlede fødder 360 grader højre/venstre

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLÅ MON MED RØD STREG

 

STANDE

Dwitchook moa seogi [twi-tjok-moa sugi]

Stand med samlede hæle

HÅNDTEKNIKKER

Momtong an makki [mom-tång-an-makki]

Blokering i midter sektion modsat arm/ben

Eolgul jireugi [øl-gul-tji-ru-gi]

Slag i høj sektion

HAN BON KIREUGI

3 arm teknikker, 3 ben teknikker

TEORI

Geuman

Stop og stil dig i klar stand (joonbi)

Ja kup ja

Elev 10 - 1 kup, ikke instruktør

Kukki jedeharjo kyeogne [ku-gi-je-de-har-jo-kjong-nææ]

Hilse med front mod flaget, højre hånd over hjertet

Tæl til fire

hana (1) dul (2) set (3) net (4)

MOTORIK

Hopper så langt frem og tilbage med samlede fødder uden at miste balancen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RØD MON

 

HÅNDTEKNIKKER

Momtong bakat makki [mom-tång pat-kat-makki]

Udadgående blokering i midter sektion

Han-sonnal an-makki [han-son-nal an-makki]

Indadgående knivhåndsblokering

Bandae jireugi [åan-dæ tji-ru-gi]

Slag over foreste ben

BENTEKNIKK

Baldeung dollyo-chagi [bal-dung dål-yo-chagi]

Cirkelspark med vristen

HAN BON KIREUGI

1 stk

Et skridt kamp

TEORI

Son [sån]

Hånd

Baldeung [pal-dun]

Vrist

Dollyo [dol-y-o]

Cirkel

Poom [puum]

Grundteknik

DTaF

Dansk taekwondo forbund

Tæl til seks

Hanna [1] dul [2] set [3] net [4] tasut [5] yasut [6]

MOTORIK

Flere spark med samme ben, uden at sætte foden ned h/v [5stk]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RØD MON MED EN SORT STREG

STAND

Pyeonhi-seogi [pjy-ni-sugi]

Hvilestand

HÅNDTEKNIKKER

Han-sonnal momtong-bakat-makki

[han-so-nal mom-tång pak-kat-makki]

Udagående enkelt knivhånds blokering i midter sektion

Han-sonnal eolgul-bakat-makki

[han-so-nal øl-gul pak-kat-makki]

Udadgående enkelt knivhånds blokering i høj sektion

Baro jireugi [pa-ro tji-ru-gi]

Slag over bagerste ben

HAN BON KIREUGI

2 stk

Et skridt kamp

TEORI

Sonnal [så-nal]

Knivhånd

Poomse [puum-se]

Sammensatte grundteknikker

Il [il]

Første [1]

MOTORIK

To forskellige spar med samme ben h/v uden at sætte foden ned Seokeo-chagi [ så-ki-o tja-gi]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RØD MON MED TO SORTE STREGER

HÅNDTEKNIKKER

Han-sonnal eolgul bakat-chigi

[han-so-nal øl-gul-pak-kat-tji-gi]

Høj sektion udadgåenden slag m knivhånd

Doobon jireugi [do-bån-tji-ru-gi]

Dobbelt slag

BENTEKNIK

Bandal-chagi [pan-dal-tja-gi]

Halvmånespark

HAN BON KIREUGI

3 stk

Et skidt kamp

POOMSE

Taegeuk Il Jang [tæ-go il-jang]

1:Taegeuk. Med instruktør der demonstrere og på tælling.

TEORI

Dwichook [dy-tjuk]

Underside af hæl

Chigi [tji-gi]

Slag fra skulderen

Ih [ih]

Anden [2]

Doobon [do-bån]

To eller dobbelt

MOTORIK

Forlæns rullefald på måtte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RØD MON MED TRE SORTE STREGER

STAND

Dwit-koobi [tvit-ku-bi]

Bagudrettet stand

HÅNDTEKNIKKER

Anpalmok momtong bakkat-makki

[an-pal-måk mom-tång pak-kat makki]

Udadgåenden blokering m inderside af underarm

Sonnal momtong makki [så-nal mom-tång makki]

Knivhåndsblokering i midtersektion

BENTEKNIK

Yeop-chagi [jop-tja-gi]

Sidespark

HAN BON KIREUGI

4 stk

Et skridt kamp

POOMSE

Taegeuk Il Jang [tæ-go il-jang]

1:Taegeuk. På tælling.

   

TEORI

Pal [pal]

Arm

Palmok [pal-måk]

Håndled/underarm

An-palmok [an-pal-måk]

Inderside af håndled/underarm

Balnal [pal-nal]

Knivfod

Yeop [jop]

Side

WTF

World Taekwondo Federation

MOTORIK

Baglæns rullefald på måtte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORT MON

HÅNDTEKNIKKER

Sonnal eolgul an-chigi [så-nal øl-gul an-tji-gi]

Indadgående knivhånds-slag i høj sektion håndryggen nedad

Han-sonnal momtong-yeop-makki

Enkelt knivhåndsblokering til siden i midtersektion

BENTEKNIK

Apchook dollyo-chagi

[ap-tjuk dol-y-o-tja-gi]

Cirkelspark hvor der rammes med fodballe

HAN BON KIREUGI

5 stk

Et skidt kamp

POOMSE

Taegeuk Il Jang [tæ-go il-jang]

1:Taegeuk. Selvstændigt

   

TEORI

Bakat-palmok [pak-kat-pal-måk]

Yderside af håndled/underarm

Han-sonnal [han-so-nal]

Enkelt knivhånd

Balnal [pal-nal]

Knivfod

Apchook [ap-tjuk]

Fodballe

WTU

European Taekwondo Union