PRIMÆRE KONTAKTPERSONER

Roberto Panada (Formand)
Tel: 30255650
Email: rpa@thadv.dk
Tager sig af alt vedr. bestyrelse og den daglige drift af klubben.

Carsten A. Pedersen (Chef instruktør)
Tel: 2086 2064
Email: mediegrafikeren@gmail.com
Har det overordnede ansvar i forhold til instruktører og bemandingen af instruktør poster på holdene. Holder hånd i hanke med administrative opgaver i forhold til træninger og gradueringer samt indstillinger til Dangraduering.

Mikkel Wilmann (Koordinerende instruktør)
Tel: 9392 1976
Email: mikkel@wilmann.dk
Fungerer som koordinerende instruktør og har sammen med Chefinstruktøren ansvaret for instruktør sammensætningen og at der er bemanding til de forskellige hold, og tager ligeledes del i administrative opgaver.


BESTYRELSE

Formand Roberto Panada
Strategi og medlemmer

Næstformand Tine Puk Therkildsen
Administrativt overblik og "blæksprutte" - Tilmeldinger til kurser og aktivteter - Lokaler, attester m.m

Kasserer Rosa Hassan
Alt om økonomi

Bestyrelsesmedlem Tine Bell
Diverse 


INSTRUKTØRER OG HJÆLPEINSTRUKTØRER

Chefinstruktør Carsten A. Pedersen - 7. dan

Koordinerende instruktør Mikkel Wilmann - 2. dan

Instruktør Kasper Blume - 2. dan

Instruktør Mario Volpe - 2 dan

Instruktør Henrik Adamsen - 2. dan

Instruktør Tobias Larsen - 1. dan

Hjælpeinstruktør Samaa Walhan - 2. kup

Hjælpeinstruktør Maria Brogaard - 3. kup

Hjælpeinstruktør Rene Ib Nielsen - 4. kup