PRIMÆRE KONTAKTPERSONER

Jesper Olsen (Formand)
Tel: 4131 8081
Email: fm.htk.best@gmail.com
Tager sig af alt vedr. bestyrelse og den daglige drift af klubben.

Carsten A. Pedersen (Chef instruktør)
Tel: 2086 2064
Email: mediegrafikeren@gmail.com
Har det overordnede ansvar i forhold til instruktører og bemandingen af instruktør poster på holdene. Holder hånd i hanke med administrative opgaver i forhold til træninger og gradueringer samt indstillinger til Dangraduering.

Mikkel Wilmann (Koordinerende instruktør)
Tel: 9392 1976
Email: mikkel@wilmann.dk
Fungerer som koordinerende instruktør og har sammen med Chefinstruktøren ansvaret for instruktør sammensætningen og at der er bemanding til de forskellige hold, og tager ligeledes del i administrative opgaver.


BESTYRELSE

Formand Jesper Olsen
Strategi og medlemmer

Næstformand Tine Puk Therkildsen
Administrativt overblik og "blæksprutte" - Tilmeldinger til kurser og aktivteter - Lokaler, attester m.m

Kasserer Claus Brogaard
Alt om økonomi

Bestyrelsesmedlem Rosa Hassan
Medlemsadministration og diverse projekter

Bestyrelsesmedlem Roberto Panada
Sommerlejr og projekter

Bestyrelsesmedlem Tine Bell
Diverse 


INSTRUKTØRER OG HJÆLPEINSTRUKTØRER

Chefinstruktør Carsten A. Pedersen - 7. dan

Koordinerende instruktør Mikkel Wilmann - 2. dan

Instruktør Zibmak Kambiz - 3. dan

Instruktør Kasper Blume - 2. dan

Instruktør Mario Volpe - 2 dan

Instruktør Henrik Adamsen - 2. dan

Hjælpeinstruktør Casper Nørgaard - 2. dan

Hjælpeinstruktør Tobias Larsen - 1. dan

Hjælpeinstruktør Samaa Walhan - 2. kup

Hjælpeinstruktør Maria Brogaard - 3. kup

Hjælpeinstruktør Rene Ib Nielsen - 5. kup