PRIMÆRE KONTAKTPERSONER

Roberto Panada (Formand)
Tel: 30255650
Email: formand.htk@gmail.com
Tager sig af alt vedr. bestyrelse og den daglige drift af klubben.

Carsten A. Pedersen (Chefinstruktør)
Tel: 2086 2064
Email: mediegrafikeren@gmail.com
Har det overordnede ansvar i forhold til instruktører og bemandingen af instruktørposter på holdene. Holder hånd i hanke med administrative opgaver i forhold til træninger og gradueringer samt indstillinger til Dangraduering.

Mikkel Wilmann (Koordinerende instruktør)
Tel: 41949621
Email: mikkel@wilmann.dk
Fungerer som koordinerende instruktør og har sammen med chefinstruktøren ansvaret for instruktør sammensætningen og at der er bemanding til de forskellige hold, og tager ligeledes del i administrative opgaver.


BESTYRELSE

Formand Roberto Panada
Strategi og medlemmer.

Næstformand Anita Sandvad
Administrativt overblik og "blæksprutte" - Tilmeldinger til kurser og aktiviteter - lokaler m.m

Kasserer Lilian Adamsen
Alt om økonomi.

Bestyrelsesmedlem Tine Bell
Diverse, sociale arrangementer, kommunikation ud til medlemmer i samarbejde med bestyrelse og trænere. 


INSTRUKTØRER 

Chefinstruktør Carsten A. Pedersen - 7. dan

Koordinerende instruktør Mikkel Wilmann - 3. dan

Instruktør Mario Volpe - 3 dan

Instruktør Henrik Adamsen - 3. dan

Instruktør Tobias Larsen - 2. dan