NYHEDSBREV

JUNI 2020

 

 

Kære medlemmer,

 

Der er nu blevet åbnet for, at vi igen kan træne i vores dojang. Vi starter op tirsdag den 16. juni 2020.

 

Træningen vil ikke blive som tidligere, da vi skal overholde nogle nærmere retningslinjer, som er fastsat af myndighederne og af Royal Stage (tidl. FrederiksborgCentret).

 

De nye retningslinjer og klubbens egne retningslinjer omfatter bl.a.:

 

 • at forsamlingsforbuddet på maksimalt 50 personer altid overholdes,
 • at forsamlingstætheden ikke må kommer under 4 m² pr. person,
 • at krop- og nærkontakt er tilladt, men begrænses,
 • at mon holdet kun opholder sig i egen del af træningslokalet og ikke løber rundt i lokalet,
 • at begynder- og øvede holdene kun opholder sig i egen del af træningslokalet,
 • at udstyr rengøres efter hver brug (af den person, som har brugt udstyret),
 • at der vil være håndsprit til stede ved lokalerne,
 • at alle, der ikke kommer langvejs fra, så vidt muligt bader hjemme efter træning,
 • at kravet til forsamlingstæthed også gælder i omklædnings- og baderum,
 • at omklædning, toiletter og bad rengøres løbende (forestås af centret),
 • at alle fortsat har fokus på god hygiejne og holder afstand,
 • at medlemmer med tegn på smitte ikke møder op til træning.

 

Som følge af kravet til forsamlingstæthed og vores lokalers størrelse, har bestyrelsen og trænerne besluttet, at der maksimalt kan være 12 på mon holdet til træning ad gangen, og maksmalt 16 på begynder/øvede holdet ad gangen. Begynder/øvede holdet vil træne sammen frem til sommerafslutningen.

 

Der være krav om tilmelding til hver træning, som sker inde på vores medlemssystem efter ”først-til-mølle” princippet, og som er bindende. Der vil forud for hver træning blive udsendt en invitation. Når det maksimale antal deltagere er tilmeldt en træning, vil der blive lukket for yderligere tilmelding til den pågældende træning.

 

Obs! Medlemmer som møder op til træning uden at være tilmeldt den pågældende træning, vil blive afvist, da vi er nødt til at følge de gældende retningslinjer nøje.

 

Såfremt det er muligt at få lokaler, vil vi i år fortsætte træningen frem til og med uge 27, således at sidste træningsdag bliver torsdag den 2. juli 2020. Nærmere orientering herom vil udsendt.

 

Bestyrelsen og trænerne glæder sig til at møde jer igen til hyggelig, men hård træning.

 

Kihap!

 

Bestyrelsen og trænerne